Wedstrijden

Van het door de Nederlandse Handboog Bond aangeboden programma, nemen de schutters van onze vereniging aan de volgende disciplines / wedstrijden deel.

Indoor 

Er worden 3 pijlen per schietbeurt op 18 meter verwijderde doelen geschoten. 30 pijlen per wedstrijd en 7 wedstrijden per seizoen (september t/m december). Aansluitend Rayonkampioenschap, Bondskampioenschap, Nederlands kampioenschap.

25 meter 1 pijl

Hier wordt 1 pijl per schietbeurt geschoten. 25 pijlen per wedstrijd en 7 wedstrijden per seizoen ( september t/m met maart). Aansluitend Rayonkampioenschap, Bondskampioenschap,  Nederlands kampioenschap.

Outdoor (WA 1440 Ronde)

Bij deze discipline worden 144 pijlen per wedstrijd geschoten. Er is in principe geen beperking aan het aantal wedstrijden die men kan of mag schieten. Het seizoen loopt van april t/m oktober en geschoten wordt op 90, 70, 60, 50 en 30m met Rayonkampioenschap, Nederlands kampioenschap.

Veld

Bij Veld-wedstrijden wordt geschoten op bekende en onbekende afstanden.

3D

Bij 3D-wedstrijden wordt geschoten op doelen die uitgezet zijn op afstanden van 5 meter tot maximaal ongeveer 60 meter.

Bij iedere discipline worden de schutters in de categoriën Aspiranten, Cadetten, Senioren, Master of Veteranen ingedeeld. Per categorie wordt men in een klasse ingedeeld, elke klasse heeft nog een extra indeling per gemiddelde.

Al deze wedstrijden kunnen met Recurve, Compound, Barebow, Longbow en Instinctive worden geschoten.

Bij Hbs de Romeinen is het wenslijk om aan wedstrijden deel te nemen maar dit is niet verplicht.

Het is niet mogelijk om bij Hbs De Romeinen met een kruisboog te schieten.