Romeinse Oorsprong

18 december 1918. Een week voor kerstmis richtten de heren Thei Arets, Theo Coumans, Reng Cuijpers, Leo Meex en Harry Penders de handboogschutterij “De Romeinen” in Oud-Geleen op.

1918:

Het handboogterrein was toen nog tegenover het station van Oud-Geleen, dat later station Geleen-Oost genoemd wordt.

Omdat dit een respectabele vereniging moest zijn, mochten volgens de regelementen alleen “fatsoendelijke mensen” lid worden en halverwege 1919 had de vereniging al 15 leden.

Vanaf het begin hebben de schutters van “De Romeinen” goed geschoten. Medailles werden uitgereikt voor goede en uitstekende schietprestaties.
In 1930 heeft Leo Meex zelfs een gouden medialle uitgereikt gekregen. Zoals in alle sporten, goud uitgereikt betekent nu ook nog altijd dat je een uitstekende prestatie hebt neergezet.

Het lijkt nu heel gewoon, maar in die tijd was het toch wel eerder een uitzondering dan regel als een vrouw tussen de stoere schutters als schutter actief was. Je zou kunnen zeggen dat wij toen al vooruitstrevend waren.

In de Tweede Wereldoorlog was het door de bezetters verboden om met pijl en boog (of andere wapens) te oefenen. Toch werd in 1943 het 25-jarig jubileum gevierd.

In 1968 wordt het 50-jarig jubileum gevierd en in 1973 wordt zelfs een lid gehuldigd die al 50 (!) jaar lid is van de vereniging: Jean Janssen.

1976: Opening van het nieuwe clublokaal

1976: Opening nieuwe clublokaal

In de loop der jaren heeft ook onze vereniging verschillende lokaties gehad, maar we zijn altijd binnen Oud-Geleen gebleven.
In 1974 was het zover dat de gemeente Geleen ook ons schietterrein nodig had om de toenemende groei aan te kunnen.
In 1976 was de feestelijke opening van het (toen) nieuw clublokaal.

Loco-burgemeester W. Schepers heeft de nieuwe schietbanen annex clubhuis van De Romeinen in oud Geleen op zaterdag 31 januari geopend.Daags na de opening hield de vereniging een open dag waarop de banen werden “ingeschoten” door enkele Limburgse handboogkampioenen.

Het 60-jarig jubileum werd op 18 augustus 1978 gevierd. De jubilaris Sjeng Janssen werd voor zijn 55 jarige inzet als aktief lid gehuldigd.

Tot aan de dag van vandaag bestaat HBS “De Romeinen” uit leden die boogschieten als een uitdaging en een heerlijke vrijetijdsbesteding en sport zien. We hebben vele prijzen gewonnen in teamverband en als individuele schutters, zowel op regionaal, provinciaal, als op landelijk niveau.